Kisah Pembaiatan Abu Bakar As-Shiddiq (2)

0
48

Kisah Pembaiatan Abu Bakar As-Shiddiq (2)

Ibnu Abbas radhiallaahu’anhu mengatakan bahwasanya mereka tiba di Madinah setelah bulan Dzulhijjah. Maka pada hari Jum’at ketika sore hari orang-orang di Madinah pun berkumpul untuk mendengarkan petuah dari amirul mukminin. Ketika amirul mukminin berada di atas mimbar, amirul mukminin pun memanjatkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta’ala, kemudian berkata, “saya sampaikan maklumat kepada kalian yang telah ditakdirkan bagiku untuk menyampaikannya, saya tidak tahu mungkin pidato ini adalah menjelang kematianku, maka barangsiapa mencermatinya dan memperhatikannya dengan baik-baik, hendaklah ia menyampaikannya hingga ke tempat-tempat hewan tunggangannya pergi, dan barangsiapa yang khawatir tidak bisa memahaminya, tidak aku halalkan kepada seorang pun untuk berdusta kepadaku.

Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam dengan membawa kebenaran, dan telah Allah turunkan al Qur`an kepadanya, yang diantara yang Allah turunkan adalah ayat rajam sehingga bisa kita baca, kita pahami dan kita cermati, Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam pernah melaksanakan hukum rajam, maka kita pun harus melakukan hukuman rajam sepeninggal beliau, aku sedemikian khawatir jika zaman sekian lama berlalu bagi manusia, ada seseorang yang berkata; ‘Demi Allah, kami tidak menemukan ayat rajam dalam kitabullah, ‘ kemudian mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, padahal rajam menurut kitabullah adalah hak (benar) bagi orang yang berzina dan ia telah menikah baik laki-laki maupun perempuan dan bukti telah jelas, atau hamil atau ada pengakuan, kemudian kita juga membaca yang kita baca dari kitabullah, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, sebab membenci ayah kalian adalah kekufuran. kemudian Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana Isa bin maryam dipuji, katakanlah bahwa aku hanyalah hamba Allah dan rasul-NYA, “

kemudian sampai berita kepadaku bahwa seseorang diantara kalian berkata; ‘Sekiranya Umar telah meninggal maka aku akan berbaiat kepada fulan, janganlah seseorang tertipu dengan yang mengatakan; ‘hanyasaja pembaiatan Abu Bakar kebetulan dan sudah selesai’, ketahuilah, pembaiatan itu memang telah berlalu, namun Allah menjaga keburukannya, ketahuilah bahwa orang yang mempunyai kelebihan diantara kalian, yang tak mungkin terkejar kelebihannya, ia tak akan bisa menyamai kelebihan Abu Bakar, barangsiapa berbaiat kepada seseorang tanpa musyawarah kaum muslimin, berarti ia tidak dianggap dibaiat begitu juga yang membaiatnya, yang demikian karena dikhawatirkan keduanya akan dibunuh.

Diantara berita yang beredar di tengah kita adalah, ketika Allah mewafatkan Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, orang-orang anshar menyelisihi kami dan mereka semua berkumpul di Saqifah bani Sa’idah, dan Ali serta Zubair menyelisihi kami serta siapa saja yang bersama keduanya, dan orang-orang muhajirin berkumpul kepada Abu Bakar, maka aku katakan kepada Abu Bakar; ‘Wahai Abu Bakar, mari kita temui kawan-kawan kita dari Anshar’,

Maka kami berangkat untuk menemui mereka, tatkala kami telah mendekati mereka, dua orang shalih diantara mereka menemui kami dan mengutarakan kesepakatan orang-orang, keduanya berkata; ‘Kalian mau kemana wahai orang-orang muhajirin? ‘ kami menjawab; ‘Kami akan menemui ikhwan-ikhwan kami dari anshar.’ Keduanya berkata; ‘Jangan, jangan kalian dekati mereka, putuskanlah urusan kalian.’ namun aku katakan; ‘Demi Allah, kami harus mendatangi mereka’, maka kami pun berangkat hingga mendatangi mereka di Saqifah bani Sa’idah, ternyata disana seorang laki-laki yang berselimut kain ditengah-tengah mereka, saya pun bertanya; ‘Siapakah ini? ‘ Mereka menjawab; ‘Ini Sa’d bin Ubadah.’ Saya bertanya; ‘kenapa dengannya? ‘ Mereka menjawab; ‘Dia tengah sakit dan mengalami demam yang serius.’ Tatkala kami duduk sebentar, juru pidato mereka bersaksi dan memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang semestinya bagi-NYA, kemudian mengatakan; “Amma ba’d. Kami adalah penolong-penolong Allah (ansharullah) dan laskar Islam, sedang kalian wahai segenap muhajirin hanyalah sekelompok manusia biasa dan golongan minoritas dari bangsa kalian, namun anehnya tiba-tiba kalian ingin mencongkel wewenang kami dan menyingkirkan kami dari akar-akarnya.”

bersambung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here