Biografi Ulama – Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

0
20

Biografi Ulama
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Khidir bin Muhammad bin Khidir bin ‘Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Ad-Dimasyqi. beliau lahir pada hari senin, 10 Rabi’ul Awal 661 H di Haran.

Pada umur 7 tahun dia bersama ayahnya pindah ke Damsyik karena melarikan diri dari serbuan tentara Tar-tar.

Beliau tumbuh di lingkungan ilmu fiqih dan ilmu agama. Ayah, kakenya dan saudaranya serta sebagian besar pamannya adalah ulama-ulama terkenal. Dalam lingkungan keluarga inilah Ibnu Taimiyah tumbuh dan berkembang. Ia mulai menghafal Al-Qur’an saat masih kecil, mempelajari hadits, fiqih, ushul (aqidah), dan tafsir.  Sejak kecil beliau dikenal cerdas, kuat hafalannya, dan cepat menerima ilmu.

Selain keilmuan dan kedalaman pengetahuan agamanya, beliau dikenal sebagai orang yang suka melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Allah mengaruniai beliau dengan sifat-sifat terpuji yang sangat dikenal di tengah masyarakat. Beliau orang yang sangat dermawan sehingga mendahulukan kepentingan orang daripada dirinya sendiri. Beliau juga seorang yang tekun beribadah, berdzikir dan membaca Al-Qur’an. Hidup beliau jauh dari kemewahan dan kesenangan dan hampir tidak mempunyai simpanan harta selain yang sangat dibutuhkan. Selain itu, beliau juga dikenal sangat rendah hati dalam penampilan, pakaian dan pergaulan dengan orang lain.

Beliau wafat di dalam penjara sebagai seorang tahanan di penjara Qal’ah di Damsyik. Beliau Wafat pada malam Senin 20 Dzulqo’dah 728 H. Penduduk Damsyik beserta penduduk dari kota-kota di sekitarnya keluar hingga memenuhi kota untuk menshalatkan dan mengantarkan jenazah beliau ke kuburan. -Semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya-

 

Sumber: Mukhtarat Iqtidha’ Ash-Shirathal Mustaqim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here